Při objednání na servis pomocí elektronického formuláře Vám bude termín servisní prohlídky potvrzen e-mailem.


ZÁRUKA VÝROBCE

Záruku výrobce SUZUKI poskytuje na všechny vozy dodávané na náš trh v trvání 3 let nebo do ujetí 100 000 km. Záruka se vztahuje na všechny případy, kdy by došlo k poruše z důvodu vadného materiálu nebo chyby výroby. Záruka výrobce se nevztahuje na součásti, které podléhají běžnému opotřebení, dále úkony, které spadají do běžné údržby nebo mechanické poškození. Záruka je podmíněna dodržováním pravidelných servisních prohlídek dle plánu údržby stanoveného výrobcem. Na prorezivění karoserie vozu je poskytována záruka v délce 12-ti let (u modelu Jimny pouze 6-ti let).

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Prodlouženou záruku si můžete dokoupit ke všem modelům.
S pojištěním prodloužené záruky Suzuki na nové vozy, které je zajišťováno ve spolupráci se společností Real Garant Versicherung AG, obdržíte záruku na další rok nebo dva roky, případně do celkově najetých 150 000 km.

U prodloužené záruky Suzuki na nové vozy jsou zahrnuty do záručního krytí následující konstrukční skupiny:

 • Motor
 • Manuální převodovka, rozvodovka a automatická převodovka
 • Spojka
 • Diferenciál
 • Hřídele k přenosu síly
 • Řízení
 • Brzdy
 • Palivový systém
 • Elektrický systém
 • Klimatizace
 • Chladící systém
 • Výfukový systém
 • Bezpečnostní systém

 

Záruka se vztahuje na funkčnost dílů zahrnutých do záručního krytí podle odpovídajících záručních podmínek pojištění prodloužené záruky Suzuki na nové vozy.

Ceny pojištění prodloužené záruky včetně 21 % DPH

Při koupi nového vozu a pro vozidla do 6 měsíců stáří a 10.000 celkově najetých km

  12 měsíců 24 měsíců
Ignis, Swift 3 520 Kč 5 100 Kč
S-Cross, Vitara, Jimny, Swift Sport 4 500 Kč 6 550 Kč

 


Pro vozidla do 36 měsíců stáří a 100.000 celkově najetých km

 

  12 měsíců 24 měsíců
Celerio, Baleno, Ignis, Swift 5 150 Kč 6 960 Kč
S-Cross, Vitara, Jimny, Swift Sport 6 280 Kč 8 680 Kč

 

 

ZPĚTNÝ ODBĚR BATERIÍ

 

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech a přenosných baterií prodávaných například v centrálním zamykání vozidla.

Baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Jsou označené speciálním symbolem, který značí, že by neměly být odstraňovány spolu se směsným komunálním odpadem.
Na konci jejich životnosti by je koneční uživatelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Společnost CARTec motor, s.r.o. zajišťuje individuální systém zpětného odběru automobilových baterií a akumulátorů. Použité automobilové baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v  místě zpětného odběru: CARTec motor, s.r.o., Mariánské náměstí 671/5, Komárov, 617 00 Brno v otvírací době PO-PÁ 8:00 – 17:00.

Zpětný odběr přenosných baterií zajišťuje naše společnost prostřednictvím kolektivního systému ECOBAT/ REMA Battery. Použité přenosné baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v rámci jakéhokoliv místa zpětného odběru uvedeného na webových stránkách http://mapa.ecobat.cz/.

ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.

Společnost CARTec motor, s.r.o. zajišťuje individuální systém zpětného odběru pneumatik. Použité pneumatiky můžete bezplatně odevzdat v tomto místě zpětného odběru: CARTec motor, s.r.o., Mariánské náměstí 671/5, Komárov, 617 00 Brno v otvírací době PO-PÁ 8:00 – 17:00

ODDĚLENÝ SBĚR PRŮMYSLOVÝCH BATERIÍ NEBO AKUMULÁTORŮ

V naší provozovně CARTec motor, s.r.o., Mariánské náměstí 671/5, Komárov, 617 00 Brno v otvírací době PO-PÁ 8:00 – 17:00 lze odevzdat i Li-ion baterie z hybridních vozidel Suzuki. Předmětem odděleného sběru dle § 31i zákona jsou vysokonapěťové akumulátory používané v osobních automobilech s hybridním pohonem nebo s elektrickým pohonem. Vysokonapěťové akumulátory mohou být dle servisních pokynů demontovány výhradně školenými pracovníky naším autorizovaným servisem, konečný uživatel není oprávněn k manipulaci a demontáži uvedených součástí vozu.

SUZUKI ASISTANCE

Při koupi nového vozu se všichni těšíme, jak si s novým vozem budeme jen užívat bezstarostný provoz. Jen málokdo si v tento okamžik připustí, že ho může zastavit nějaká závada nebo se stane účastníkem dopravní nehody, při které zůstane jeho vozidlo nepojízdné. V takovém případě asi každý rád využije služeb SUZUKI ASSISTANCE, které jsou standardně poskytovány k novému vozu na dobu tří let zdarma. SUZUKI ASSISTANCE Vám zajistí opravu vozu na místě nebo zajistí odtah nepojízdného vozu do nejbližšího autorizovaného servisu SUZUKI. V případě, že by nebylo možno provést opravu v tentýž den, můžete využít doplňkových služeb jako je například zapůjčení náhradního vozidla, ubytování v hotelu nebo zajištění návratu do místa bydliště.
Tyto asistenční služby jsou poskytovány nejen na území České republiky, ale i na geografickém území Evropy a několika dalších vybraných států. I když tyto služby během tří let nevyužijete, můžete si je potom sami přiobjednat na další období a jezdit v klidu s jistotou, že pokud Vás na silnici něco nepříjemného potká, budete se vždy mít kam obrátit pro pomoc.

Stane-li se vozidlo následkem poruchy nepojízdným, zákazník neprodleně kontaktuje telefonicky centrálu SUZUKI Assistance, která je k dispozici 24 hodin denně po celý rok:

 • 283 002 816 pro volání z České republiky
 • +420 283 002 816 pro volání ze zahraničí


Operátor SUZUKI Assistance rozhodne na základě uvedených informací o způsobu pomoci.